top of page

Politica de confidențialitate

  1. Detalii despre companie

 

Denumire: Auto Cloud MID SRL

Sediu principal: Județul Timiș, Comuna Șag, Șag, strada XX, nr. 77A

E-mail: contact@autocloudservice.com

CUI: 40095271

Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J35/3777/02.11.2018

Identificator Unic la Nivel European: ROONRC.J35/3777/2018Societate cu răspundere limitată.

 

    2. General

Prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusive a Regulamentului general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”), Auto Cloud MID depune toate eforturile necesare pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Vă rugăm să citiți cele de mai jos cu atenție pentru a înțelege practicile noastre privind datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv modul de prelucrare a acestora.

 

   3. Ce informații colectăm despre utilizatori?

 

Auto Cloud MID colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe website-ul nostru la secțiunea denumită “Contact”, sau prin corespondența cu noi prin telefon, respective e-mail sau în orice altă modalitate).

 

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

 

Auto Cloud MID nu va colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră cum ar fi: informații despre originea rasială sau etnică, sănătatea, viața sau orientarea sexuală, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice.

 

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-ul Auto Cloud MID sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate (cum ar fi, Facebook), din proprie voință ci nu la cererea noastră, ne asumăm că vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Auto Cloud MID, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul Auto Cloud MID numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

 

   4. Cum vom utiliza datele dumneavoastră personale?

 

Auto Cloud MID poate prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu serviciile noastre, oferte noastre promoționale sau pentru transmiterea altor informații de interes general cum ar fi atricolele de blog.

 

Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri unor comunicări directe de marketing respectiv sondaje promoționale sau transmiterea de newsletter-uri numai cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (e-mail, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul în care ați oferit consimțământul.

 

Totuși, în cazul în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia manifestării unui interes cu privire la serviciile noastre, putem utiliza această adresă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare care ne permit să prezentăm comunicări comerciale privind serviciile noastre sau alte servicii similare, în baza interesului nostru legitim în această privință.

 

În acest caz, în momentul obținerii adresei dumneavoastră de e-mail și ulterior, pentru fiecare mesaj comercial pe care vi-l transmitem, vă vom oferi opțiunea de a vă dezabona de la acest tip de utilizare a adresei de e-mail.

 

În cazul în care solicităm date cu caracter personal în vederea respectării obligațiilor legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. În situația în care aceste date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse.

 

În celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

 

În baza interesului nostru legitim de a ne exercita drepturile în cazul unor eventuale litigii,  putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, sau datele de contact.

   5. Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

 

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terțe persoane numai în următoarele situații:

 

  • autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia.

  • În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către furnizor sau analiști de motoare de căutare, în vederea oferirii de către aceștia a unor servicii de întreținere a website-ului.

  • Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau la reclamațiile dumneavoastră, putem transmite aceste date cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de marketing.

  • Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, respectiv urmărirea și analizarea eficienței acestora, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate, marketing respectiv agenții digitale sau de social media sau alți împuterniciți.

  • Pentru comunicări de marketing direct, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate, marketing respectiv agenții digitale sau de social media sau alți împuterniciți care vor transmite comunicările în numele nostru.

 

Auto Cloud MID va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   6. Exonerarea de răspundere

 

În vederea asigurării informațiilor conținute în prezentul website sunt complete și corecte la data publicării acestora, Autocloud MID ia toate măsurile rezonabile.


De asemenea, Autocloud MID nu oferă garanții în ceea ce privește informațiile publicate în prezentul website, chiar și în cazul linkurilor externe sau alte tipuri de conținut care ar putea fi utilizate în mod direct sau indirect prin website-ul Autocloud MID. Autocloud MID își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul website fără nici o notificare prealabilă.

 

Vă transmitem că, Autocloud MID nu își asumă responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile de pe website-ul Autocloud MID. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor existente pe website-ul Autocloud MID sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator.


Autocloud MID nu declară sau nu garantează că serviciile prezentate pe website-ul Autocloud MID vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că website-ul Autocloud MID pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare.

 

Referitor la funcționarea sau nefuncționarea site-ului Autocloud MID sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate în măsura permisă de lege, Autocloud MID nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din acestea.

 

   7. Drepturile dumneavoastră

Puteți să ne solicitați confirmarea dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Auto Cloud MID și/sau să corectăm aceste date după caz

.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată).

În situația în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră.

Totodată, în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Este important să rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și de asemenea fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Drept exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care Auto Cloud MID are motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei contact@autocloudservice.com. Ne dorim să răspundem tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

   8. Despre modulele de tip cookie

Prin utilizarea modulelor de tip cookie Auto Cloud MID încearcă să vă ofere o experiență bună de navigare pe website-ul www.autocloudservice.com și permite, de asemenea, îmbunătățirea prezentării informațiilor. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul Auto Cloud sau prin setările din browser-ul dumneavoastră.

 

Pentru mai multe informații cu priviere la fișierele de tip Cookie utilizate vă rugăm să consultați Politica de Cookies.

De asemenea, website-ul Auto Cloud MID poate include anumite funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, LinkedIn sau chiar Youtube. Acestea pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a-i permite funcționarea corect.

Aveți posibilitatea de bloca/dezactiva modulele cookie în setările broswerului dumneavoastră web. Însă dacă alegeți această opțiune, este posibil să nu puteți accesa integral sau parțial website-ul Auto Cloud MID deoarece modulele respective pot fi strict necesare pentru funcționarea acestuia.

   9. Contact

Dacă aveți orice întrebare privind colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi adresată la următoarea adresă:

Comuna Șag, Șag, strada XI nr. 77A, e-mail: contact@autocloudservice.com.

 

***

Ultima actualizare: 20.11.2018.

bottom of page